ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
2022-05-26 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2565 26 พฤษภาคม 2565
2022-03-29 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564 29 มีนาคม 2565
2022-03-15 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2564   15 มีนาคม 2565
2021-11-22 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564   22 พฤศจิกายน 2564
2021-11-22 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564   22 พฤศจิกายน 2564
2021-08-25 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564   25 สิงหาคม 2564
2021-08-25 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 25 สิงหาคม 2564
2021-06-09 00:00:00 Daiwa Investment Conference US 2021 (Virtual)   09 มิถุนายน 2564
2021-05-27 00:00:00 SET-DBSV Virtual Conference   27 พฤษภาคม 2564
2021-05-24 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564   24 พฤษภาคม 2564
2021-05-24 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564 24 พฤษภาคม 2564
2021-04-23 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564   23 เมษายน 2564
2021-03-23 00:00:00 CITIC CLSA ASEAN ACCESS MONTH: MARCH 2021 ZERO-CARBON ASEAN   23 มีนาคม 2564
2021-03-23 00:00:00 Maybank KE - Thai Green Corporate Day   23 มีนาคม 2564
2021-03-16 00:00:00 UOB Kay Hian ASEAN E-Conference 2021   16 มีนาคม 2564
2021-03-08 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 08 มีนาคม 2564
2021-03-08 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาตรที่ 4 ปี 2563   08 มีนาคม 2564
2021-03-02 00:00:00 2021 Thailand Investment Conference   02 มีนาคม 2564
2021-02-04 00:00:00 Finansia Investment Conference 2021   04 กุมภาพันธ์ 2564
2021-02-02 00:00:00 TISCO Jefferies Thailand: Future of Green Energy Virtual Corporate Series   02 กุมภาพันธ์ 2564
2021-01-27 00:00:00 สัมมนา SCBS “ทิศทาง ความพร้อม และความเป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย“     27 มกราคม 2564
2021-01-22 00:00:00 Maybank Kim Eng Local Conference   22 มกราคม 2564
2021-01-22 00:00:00 TNS - Daiwa Conference   22 มกราคม 2564
2021-01-15 00:00:00 TNS Thai Utility Week   15 มกราคม 2564
2021-01-08 00:00:00 DBSV Pulse of Asia Virtual Conference 2021   08 มกราคม 2564
2020-11-25 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2563 25 พฤศจิกายน 2563
2020-11-24 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563   24 พฤศจิกายน 2563
2020-08-28 00:00:00 Thailand Focus 2020   28 สิงหาคม 2563
2020-08-24 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 24 สิงหาคม 2563
2020-08-13 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563   13 สิงหาคม 2563
2020-07-23 00:00:00 Thanachart Local Roadshow   23 กรกฎาคม 2563
2020-07-01 00:00:00 Morgan Stanley Virtual ASEAN BEST Conference     01 กรกฎาคม 2563
2020-06-05 00:00:00 Bond Roadshow at Kbank   05 มิถุนายน 2563
2020-05-21 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 21 พฤษภาคม 2563
2020-05-21 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563   21 พฤษภาคม 2563
2020-04-01 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 01 เมษายน 2563
2020-02-28 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562   28 กุมภาพันธ์ 2563
2019-11-28 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562 28 พฤศจิกายน 2562
2019-11-21 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562   21 พฤศจิกายน 2562
2019-08-26 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 26 สิงหาคม 2562
2019-08-20 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562   20 สิงหาคม 2562
2019-06-17 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562   17 มิถุนายน 2562
2019-05-27 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562 27 พฤษภาคม 2562
2019-04-25 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562   25 เมษายน 2562
2019-03-11 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 11 มีนาคม 2562
2019-03-08 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561   08 มีนาคม 2562
2018-12-03 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 03 ธันวาคม 2561
2018-11-30 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561   30 พฤศจิกายน 2561
2018-09-07 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 07 กันยายน 2561
2018-08-30 00:00:00 Thailand Focus 2018   30 สิงหาคม 2561
2018-08-22 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561   22 สิงหาคม 2561
2018-07-17 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561   17 กรกฎาคม 2561
2018-06-04 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 04 มิถุนายน 2561
2018-04-27 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561
2018-03-02 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 02 มีนาคม 2561
2017-11-27 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 27 พฤศจิกายน 2560
2017-11-20 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560   20 พฤศจิกายน 2560
2017-09-04 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 04 กันยายน 2560
2017-08-17 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560   17 สิงหาคม 2560
2017-06-01 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 01 มิถุนายน 2560
2017-05-24 00:00:00 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560   24 พฤษภาคม 2560
2017-04-27 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   27 เมษายน 2560
2017-03-13 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 13 มีนาคม 2560
2016-12-02 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 02 ธันวาคม 2559
2016-08-23 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 23 สิงหาคม 2559
2016-04-29 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 29 เมษายน 2559
2016-03-15 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 15 มีนาคม 2559
2015-04-22 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558   22 เมษายน 2558
2014-04-18 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557   18 เมษายน 2557
2014-03-12 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 12 มีนาคม 2557
2013-12-12 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2556 12 ธันวาคม 2556
2013-06-28 00:00:00 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556   28 มิถุนายน 2556
2013-06-11 00:00:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2556 11 มิถุนายน 2556
2013-04-19 00:00:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 19 เมษายน 2556