รถยนต์ไฟฟ้า
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้า เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเอนกประสงค์ขนาดกลางหรือรถครอบครัว (MPV) ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% โดยใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตโดยกลุ่มบริษัท โดย MINE SPA1 สามารถวิ่งด้วยอัตราความเร็วสูงถึง 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด 30 kWh วิ่งได้ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบบ Quick Charge 1 ครั้ง (ประมาณ 15 นาที) ซึ่ง EA Anywhere ได้ลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าเตรียมไว้อำนวยความสะดวกไว้แล้วล่วงหน้า

ธุรกิจอื่นๆในหมวด ยานยนต์ไฟฟ้า
เรือไฟฟ้า
Electric Vehicle Business
รถบัสไฟฟ้า
Electric Vehicle Business