ติดต่อเรา
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9

แฟกซ์ : 0-2248-2493

ติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท : [email protected]

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : [email protected]

ติดต่อสมัครงาน : [email protected]

ติดต่อเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง : [email protected]

การเดินทาง
รถประจำทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 137, 172, 179, 514, 528, 529

สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) ที่ใกล้ที่สุด: MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 3