เรือไฟฟ้า
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
บริษัทฯ พัฒนาต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ทางน้ำโดยออกแบบและประกอบเรือไฟฟ้าภายใต้ชื่อ  MINE SMART FERRY ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเรือโดยสารไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทย ผ่านการตรวจสอบการออกแบบ การทดสอบระบบ และการเดินเรือตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยเรือไฟฟ้า MINE SMART FERRY นี้ ออกแบบโดยทีมงานคนไทยของกลุ่มบริษัท และผลิตด้วยฝีมือคนไทย 100% โดยใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนาด 800 kWh ที่ออกแบบด้านเทคโนโลยีให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยความเร็วภายในเวลา 15 นาที และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ อุปกรณ์ชูชีพ สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 200 คน เพื่อ ให้บริการการเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าน้ำสะพานพระนั่งเกล้า ไปจนถึง สาทร รวม ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งทางน้ำกับระบบขนส่งสาธารณะทางบกได้เป็น อย่างดี ด้วยอัตราค่าโดยสารที่น้อย เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้โดยสาร และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมส่งเสริมให้ ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเดินทางทางน้ำอย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยยานพาหนะไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษทางอากาศ และ PM 2.5 และไม่มีเสียงดังรบกวน

ธุรกิจอื่นๆในหมวด ยานยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Business
รถบัสไฟฟ้า
Electric Vehicle Business