สถานีอัดประจุไฟฟ้า EA ANYWHERE
ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งประเภท PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) และประเภท BEV (Battery Electric Vehicle) โดยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ใช้เทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำ (Conductive Charging) โดยเป็นการอัดประจุแบตเตอรี่ เพื่อเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องชาร์จโดยตรงผ่านสายเคเบิล (หรือสายชาร์จ) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการอัดประจุไฟฟ้าที่มีการใช้งาน แพร่หลายในปัจจุบัน สามารถใช้ได้ทั้งการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ และกระแสตรง การอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถอัดประจุไฟฟ้า ได้สูงสุดที่ 44 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ On-board Charger ของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่น ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประเภทกระแสตรง สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 150 กิโลวัตต์ /ชั่วโมง

บริษัทฯ ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere” ซึ่งบริษัทย่อย - บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนพลังงานเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรองรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)

พื้นที่บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าในระยะแรก มุ่งเป้าหมายการติดตั้งในสถานที่สาธารณะ ที่สามารถรองรับการจอดยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลาอย่างต่ำประมาณ 1-3 ชั่วโมง เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล อาคารจอดรถพื้นที่สำนักงานย่านธุรกิจ จุดพักรถในเส้นทางหลัก ตลอดจนภายในสถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น การใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผู้ใช้บริการสามารถจองเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบระบุสถานีและตัวเครื่องล่วงหน้า หรือ Walk-in เพื่อเข้าใช้งานที่สถานีได้ทันที ผ่าน Application “EAAnywhere” และชำระเงินผ่านระบบ 2C2P Payment Gateway ซึ่งเป็นระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่รองรับทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้บริการในยุคดิจิตอล สะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูง
โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด Application ผ่านทาง App Store บนระบบปฏิบัติการ iOS