ผลิตภัณฑ์พลอยได้
ธุรกิจไบโอดีเซล
นอกจากผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิต ไบโอดีเซล ได้แก่ ครูด กลีเซอรีน (Crude Glycerine) และกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid : FFA) ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์ม ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม Fatty Fatty Acid Distillate : PFAD) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายกรดไขมันอิสระ(Free Fatty Acid : FFA) และกรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty acid Distillate : PFAD) แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถนำกรดไขมันอิสระและกรดไขมันปาล์ม ดังกล่าวมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลได้

ที่อยู่ของโรงงาน
ที่อยู่ : 507 หมู่ที่ 9 ซอย 7 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี นครราชสีมา กม.12 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทร : 0-3745-5034

แฟกซ์ : 0-3745-5013
ธุรกิจอื่นๆในหมวดไบโอดีเซล