ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร : 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9

แฟกซ์ : 0-2248-2493

อีเมล : [email protected]