ข้อมูลหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ข้อมูลหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ
วันที่ รายการ ขนาดไฟล์ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
10 มิถุนายน 2564 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 334 KB PDF
10 พฤษภาคม 2562 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 802 KB PDF