ติดต่อนักวิเคราะห์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ติดต่อนักวิเคราะห์

Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
ชื่อ : Jaroonpan Wattanawong
อีเมล : [email protected]

Yuanta Securities (Thailand)
ชื่อ : Theethanat Jindarat
อีเมล : [email protected]

Finansia Syrus Securities
ชื่อ : Suwat Sinsadok
อีเมล : [email protected]

Phillip Capital
ชื่อ : Danai Tunyaphisitchai
อีเมล : [email protected]

Thanachart Securities
ชื่อ : Supanna Suwankird
อีเมล : [email protected]

Asia Wealth Securities
ชื่อ : Adisak Prombun
อีเมล : [email protected]

CLSA
ชื่อ : Vichaporn Rojamornkul
อีเมล : [email protected]

Kasikorn Securities
ชื่อ : Ornmongkol Tantitanatorn
อีเมล : [email protected]

Country Group Securities
ชื่อ : Sachin Muralee Krishna
อีเมล : [email protected]

Asia Plus Securities
ชื่อ : Tanya Udom
อีเมล : [email protected]

RHB Securities
ชื่อ : Wetid Tangjindakun
อีเมล : [email protected]

UOB Kay Hian Securities (Thailand)
ชื่อ : Siwakorn Mitsantisuk, CFA (Earth)
อีเมล : [email protected]