ติดต่อนักวิเคราะห์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ติดต่อนักวิเคราะห์

Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
ชื่อ : Jaroonpan Wattanawong
อีเมล : jaroonpan.w@maybank-ke.co.th

Yuanta Securities (Thailand)
ชื่อ : Theethanat Jindarat
อีเมล : Theethanat.j@yuanta.co.th

Finansia Syrus Securities
ชื่อ : Suwat Sinsadok
อีเมล : suwat.sin@fssia.com

Phillip Capital
ชื่อ : Danai Tunyaphisitchai
อีเมล : danaiT@phillip.co.th

Thanachart Securities
ชื่อ : Supanna Suwankird
อีเมล : supanna.suw@thanachartsec.co.th

Asia Wealth Securities
ชื่อ : Adisak Prombun
อีเมล : adisak.pr@asiawealth.co.th

CLSA
ชื่อ : Vichaporn Rojamornkul
อีเมล : vichaporn.rojamornkul@clsa.com

Kasikorn Securities
ชื่อ : Ornmongkol Tantitanatorn
อีเมล : ornmongkol.t@kasikornsecurities.com

Country Group Securities
ชื่อ : Sachin Muralee Krishna
อีเมล : sachin.kr@countrygroup.co.th

Asia Plus Securities
ชื่อ : Tanya Udom
อีเมล : Tanya@asiaplus.co.th

RHB Securities
ชื่อ : Wetid Tangjindakun
อีเมล : Wetid.ta@rhbgroup.com

UOB Kay Hian Securities (Thailand)
ชื่อ : Siwakorn Mitsantisuk, CFA (Earth)
อีเมล : Siwakorn@uobkayhian.co.th