ใบรับรอง

ใบรับรองมาตรฐานความยั่งยืน ISCC EU

บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 : 2015
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 : 2015
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001 : 2015
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 : 2015
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 : 2015
บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001:2015
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001 : 2018
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

RSPO Supply Chain : 2020
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

RSPO Supply Chain : 2020
บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรอง Kosher

สำหรับผลิตภัณฑ์ (กลีเซอรีน)
ตามมาตรฐานฯของกลุ่มผู้ซื้อชาวยิว
สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจไบโอดีเซล

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 : 2015
บริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 : 2015
บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเชมบลี จำกัด
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า


CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2021

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2020

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-47(2)-2/52ปจ

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2020

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-7(1)-1/44ปจ

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2019

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-7(1)-1/44ปจ

CSR-DIW CONTINUOUS
AWARD 2019

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ข3-47(2)-2/52ปจ

CSR-DIW
AWARD 2018

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน)

ข3-47(2)-2/52 ปจ.