ข้อมูลนำเสนอและเว็บแคสต์

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

ข้อมูลนำเสนอและเว็บแคสต์
สัมมนา SCBS "ทิศทาง ความพร้อม และความเป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย"
กิจกรรม เอกสารนำเสนอ วีดีโอ วันที่
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 22 พฤศจิกายน 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564 22 พฤศจิกายน 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 25 สิงหาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 25 สิงหาคม 2564
Daiwa Investment Conference US 2021 (Virtual) 9 มิถุนายน 2564
SET-DBSV Virtual Conference 27 พฤษภาคม 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 24 พฤษภาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2564 24 พฤษภาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 23 เมษายน 2564
CITIC CLSA ASEAN ACCESS MONTH: MARCH 2021 ZERO-CARBON ASEAN 23 มีนาคม 2564
Maybank KE - Thai Green Corporate Day 23 มีนาคม 2564
UOB Kay Hian ASEAN E-Conference 2021 16 มีนาคม 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 8 มีนาคม 2564
2021 Thailand Investment Conference 2 มีนาคม 2564
Finansia Investment Conference 2021 4 กุมภาพันธ์ 2564
TISCO Jefferies Thailand: Future of Green Energy Virtual Corporate Series 2 กุมภาพันธ์ 2564
สัมมนา SCBS "ทิศทาง ความพร้อม และความเป็นไปได้ของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย" 27 มกราคม 2564
Maybank Kim Eng Local Conference 22 มกราคม 2564
TNS - Daiwa Conference 22 มกราคม 2564
TNS Thai Utility Week 15 มกราคม 2564
DBSV Pulse of Asia Virtual Conference 2021 08 มกราคม 2564
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2563 25 พฤศจิกายน 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 24 พฤศจิกายน 2563
Thailand Focus 2020 28 สิงหาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 24 สิงหาคม 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 13 สิงหาคม 2563
Thanachart Local Roadshow 23 กรกฎาคม 2563
Morgan Stanley Virtual ASEAN BEST Conference 01 กรกฎาคม 2563
Bond Roadshow at Kbank 05 มิถุนายน 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 21 พฤษภาคม 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 21 พฤษภาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 01 เมษายน 2563
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 21 พฤศจิกายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 26 สิงหาคม 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 20 สิงหาคม 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 17 มิถุนายน 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562 27 พฤษภาคม 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 25 เมษายน 2562
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 11 มีนาคม 2562
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 8 มีนาคม 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 3 ธันวาคม 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 30 พฤศจิกายน 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 7 กันยายน 2561
Thailand Focus 2018 30 สิงหาคม 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 22 สิงหาคม 2561
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 17 กรกฎาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 4 มิถุนายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 2 มีนาคม 2561
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 27 พฤศจิกายน 2560
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 20 พฤศจิกายน 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 4 กันยายน 2560
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 17 สิงหาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 1 มิถุนายน 2560
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 24 พฤษภาคม 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 27 เมษายน 2560
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 13 มีนาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 2 ธันวาคม 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 23 สิงหาคม 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 29 เมษายน 2559
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 15 มีนาคม 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 22 เมษายน 2558
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 18 เมษายน 2557
กิจกรรม ข้อมูลพรีเซนเทชั่น วีดีโอ วันที่
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 12 มีนาคม 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2556 12 ธันวาคม 2556
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 28 มิถุนายน 2556
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2556 11 มิถุนายน 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 19 เมษายน 2556