ข่าวสาร
&
กิจกรรม

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด
วันที่ หัวข้อ
18 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
25 มกราคม 2562 แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 1, 8 ขนาดกำลังการผลิตรวม 90 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
18 มกราคม 2562 รายงานการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (Amita Technologies Inc.)
14 ธันวาคม 2561 ชี้แจงข่าว
13 ธันวาคม 2561 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
11 ธันวาคม 2561 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 บริษัท
09 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
09 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พฤศจิกายน 2561 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2562 (สำนักงานกรุงเทพฯ)
18 ตุลาคม 2561 แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (ทางอ้อม) ใหม่ในสิงคโปร์
04 ตุลาคม 2561 ชี้แจงข่าว
02 ตุลาคม 2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
21 สิงหาคม 2561 จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในสิงคโปร์

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »