หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลที่เปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของ บริษัท และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย การเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ราคาปัจจุบันของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ :

EA

ตลาด :

SET

อุตสาหกรรม :

ทรัพยากร

ประเภท :

พลังงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท ประจำปี 2563: 5,204.57 ล้านบาท

YoY

QoQ

ปฎิทินนักลงทุน

ปฏิทินนักลงทุนจะแสดงข้อมูลเหตุการณ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตามวันต่างๆ ท่านสามารถติดตาม หรือตรวจสอบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากปฏิทินของเรา

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักเกณฑ์และรูปแบบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงวาระการประชุม การประชุมจะจัดขึ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพิ่มเติม

Investor Kits

นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและสะดวก โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารที่ท่านต้องการทีละไฟล์ หรือจะดาวน์โหลดแบบเลือกเอกสารหลายๆ อย่างที่ต้องการก็สามารถทำได้โดยง่าย เพียงแค่คลิกที่ช่องหน้าชื่อเอกสารที่ต้องการ จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลด

* หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต

หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน ท่านสามารถแจ้งมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลนี้ของท่านจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด


คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

แจ้งเลย

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำใดๆ


เพิ่มเติม