10-10-2561
“สมโภชน์ อาหุนัย” คว้ารางวัล Entrepreneur of the year  
05-10-2561
บล.เอเชีย เวลท์ : EA แนะนำ`ถือ` ราคาเป้าหมาย 46.50 บาท  
04-10-2561
EA ยังลงต่อ แม้ยันไม่ได้ลงทุนนิคมฯใน EEC ตามที่ถูกร้องเรียน  
04-10-2561
EA แจงไม่มีการลงทุนพัฒนานิคมฯใน EEC จ.ฉะเชิงเทรา ตามที่ถูกร้องเรียน  
อ่านทั้งหมด
 
18-10-2561
แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อย (ทางอ้อม) ใหม่ในสิงคโปร์  
04-10-2561
ชี้แจงข่าว  
02-10-2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
21-08-2561
จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในสิงคโปร์  
อ่านทั้งหมด