เรือไฟฟ้า
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
บริษัทฯ พัฒนาต่อยอดยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ทางน้ำโดยตั้งบริษัทย่อย - บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการประกอบเรือไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ MINE SMART FERRY
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเรือไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทย ผ่านการตรวจสอบการออกแบบ การทดสอบระบบ และการเดินเรือตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยเรือไฟฟ้า MINE SMART FERRY นี้ ออกแบบโดยทีมงานคนไทยของกลุ่มบริษัท และผลิตด้วยฝีมือคนไทย 100% โดยใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนาด 800 kWh ที่ออกแบบด้านเทคโนโลยีให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยความเร็วภายในเวลา 15 นาที และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ อุปกรณ์ชูชีพ สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 200 คน เพื่อ ให้บริการการเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าน้ำสะพานพระนั่งเกล้า ไปจนถึง ท่าน้ำวัดราชสิงขร สาทร รวม ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งทางน้ำกับระบบขนส่งสาธารณะทางบกได้เป็น อย่างดี ด้วยอัตราค่าโดยสารที่น้อย เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้โดยสาร และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมส่งเสริมให้ ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเดินทางทางน้ำอย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยยานพาหนะไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษทางอากาศ และ PM 2.5 และไม่มีเสียงดังรบกวน

ธุรกิจอื่นๆในหมวด ยานยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้า
Electric Vehicle Business
รถบัสไฟฟ้า
Electric Vehicle Business