ติดต่อนักวิเคราะห์


Maybank Kim Eng Securities (Thailand)

ชื่อ : Jaroonpan Wattanawong
โทร : (66) 2658 6300 ext 1404
อีเมล : jaroonpan.w@maybank-ke.co.th

Yuanta Securities (Thailand)

ชื่อ : Theethanat Jindarat
โทร : (66) 2009 8071
อีเมล : Theethanat.j@yuanta.co.th

Finansia Syrus Securities

ชื่อ : Suwat Sinsadok
โทร : (66) 2658 9000
อีเมล : suwat.sin@fssia.com

Phillip Capital

ชื่อ : Danai Tunyaphisitchai
โทร : (66) 2635 1700 ext 481
อีเมล : danaiT@phillip.co.th

Thanachart Securities

ชื่อ : NUTTAPOP PRASITSUKSANT
โทร : (66)2-483 8296
อีเมล : nuttapop.pra@thanachartsec.co.th

Asia Wealth Securities

ชื่อ : Adisak Prombun
โทร : (66) 2680 5056
อีเมล : adisak.pr@asiawealth.co.th

CLSA

ชื่อ : Vichaporn Rojamornkul
โทร : (66) 2257 4630
อีเมล : vichaporn.rojamornkul@clsa.com

Kasikorn Securities

ชื่อ : Ornmongkol Tantitanatorn
โทร : (66) 2696 0057
อีเมล : ornmongkol.t@kasikornsecurities.com

Country Group Securities

ชื่อ : Sachin Muralee Krishna
โทร : (66) 205 7000 Ext 8215
อีเมล : sachin.kr@countrygroup.co.th

Asia Plus Securities

ชื่อ : Wetid Tangjindakun
โทร : (66) 2680 1227
อีเมล : wetid@asiaplus.co.th

KGI Securities

ชื่อ : Wisuwat Yaikwawong , CFA
โทร : (66) 2658 888 ext.8855
อีเมล : wisuwaty@kgi.co.th

UOB Kay Hian Securities (Thailand)

ชื่อ : Siwakorn Mitsantisuk, CFA (Earth)
โทร : (66) 2-659-8027
อีเมล : Siwakorn@uobkayhian.co.th

DBS Vickers Securities
(Thailand) Co Ltd

Name : Duladeth Bik, CFA,FRM,CAIA
โทร : (66) 2857 7833
Email : duladethb@th.dbs.com