บทวิเคราะห์

วันที่ บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์
14 กุมภาพันธ์ 2562 Company Visit : EA
17 มกราคม 2562 Company Visit : EA
17 ธันวาคม 2561 Company Visit :
03 ธันวาคม 2561 Company Visit : EA
12 พฤศจิกายน 2561 Compay Visit [ENG] : EA -
07 กันยายน 2561 Energy Absolute Pcl (EA TB)
14 สิงหาคม 2561 Company Results
28 พฤษภาคม 2561 COMPANY UPDATE
28 พฤษภาคม 2561 OUTPERFORM
18 พฤษภาคม 2561 Earnings adjustments
14 พฤษภาคม 2561 Company Visit : EA
09 พฤษภาคม 2561 OUTPERFORM
17 เมษายน 2561 Earning Preview
10 เมษายน 2561 Daily Strategy
09 เมษายน 2561 Initial Coverage
Disclaimer


เนื้อหาในส่วนของ บทวิเคราะห์ นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ทางบริษัทฯ มิได้ให้การรับรองในความถูกต้อง หรือความครบถ้วน หรือแนะนำ ในข้อมูลเหล่านี้ นักลงทุนควรใช้ดุลยพินิจในการนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ ความเสียหาย ความผิดพลาดที่เกิดจากการนำข้อมูลเหล่านี้ ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น